EDUKACIJE

PARTNERI

Naša misija je informisati, educirati mlade ljude i potaknuti ih da budu društveno aktivni i potači ih na kritičko razmišljanje, volonterizam i aktivno djelovanje u zajednici