INPUT-ovci na treningu u Mostaru

Činjenica je da veliki broj nevladinih organizacija u BiH ne ostvaruje dobru komunikaciju sa medijima. Iz tog razloga TACSO je 2. i 3. aprila u Mostaru održao dvodnevni program obuke i mentorstva na temu PR i komunikacije sa medijima. Na obuci je prisus..

Posjeta AC Zenica

Članovi Udruženja INPUT u okviru projekta “Instruktivna nastava” sa djecom iz JU “Dom porodica” su u subotu 15. marta posjetili American Corner Zenica. Cilj posjete je bio upoznavanje djece sa Američkom kulturom i radom AC Zenic..