Access and apply IT

U okviru projekta “Access and apply IT” Udruženje INPUT je organizovalo seminar za svršenike kurseva iz oblasti hardvera, web dizajna i dizajna. Projekat je dio “Programa za poduzetnu omladinu” Fondacije Mozaik koji finansira italijanska vlada, ..

Male stvari ih čine sretnim

Već pet godina Udruženje INPUT radi sa djecom iz JU“Dom- porodica” na socijalizaciji, poboljsanju ocjena i kreativnom izražavanju.  Afterschool program se implementira četiri godine i djeci jako pomaže u učenju i poboljšanju ocjena.Udruženje ..