web dizajn

Kurs web dizajna obuhvata obuku za izradu Joomla! i WordPress web stranica fokusirana je na praktična vežbanja kroz koja polaznik stiče znanja i vještine neophodne za samostalnu izradu web stranica. Ovaj princip garantuje kvalitetnu realizaciju obuke i potpuno spremnost polaznika za rad u realnim situacijama. Svaki polaznik nakon završenog kursa osposobljen da radi u Joomla! i WordPress sistemima.