Prijava na kurs: Arduino za početnike

arduino

Arduino kurs je uvod u Arduino platformu i početnu elektroniku. Na ovom kursu ćemo krenuti od osnova, kako instalirati potrebni softwareski framework na računar, šta su digitalni ulazi/izlazi, kako spajati elemente na breadboard (matador) ploči, kako pročitati stanje ulaza i izlaza na pinu, zašto koristimo otpornike, kako koristiti LED diode, kako pročitati analogni oblik signala te reprodukovati isti, interakcija sa senzorom poput accelerometera (nešto slično ziroskopu), sta su interrupti i kako ih koristiti, kako komunicirati sa računarom pomoću serijske komunikacije ili drugim Arduinom, šta je I2C i SPI komunikacija i kako pričati sa drugim chipovima, ispisivanje svog imena na mali display.

Očekivanja i ciljevi

Da svi savladaju osnove Arduino platforme i da na kraju kursa samostalno naprave projekat po želji, ispisivanje položaja ploče, temperature uz upotrebu senzora, te upotreba vanjskih dugmića.
U prilogu se nalazi plan i porgram predavanja

Minimalni broj polaznika za ovaj kurs je 10.

Prijaviti se možete putem prijavnog OBRASCA

Predavanja će se odvijati u dogovoru sa grupom.