Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

NASLOVNA1

Europska zaklada za mlade (EYF) je fond osnovan od strane Vijeća Europe sa svrhom pružanja financijske potpore za europske aktivnosti mladih. Fond ima za cilj potaknuti suradnju među mladim ljudima u Europi pružanjem financijske potpore za aktivnosti kao što su promicanje mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava , demokracije , tolerancije i solidarnosti.

Vrste aktivnosti koje se sufinanciraju:
– Obrazovne, društvene, kulturne i humanitarne aktivnosti europskog karaktera
– Aktivnosti u svrhu unapređenja bliže suradnje i boljeg razumijevanja među mladima u Europi , osobito   u razvoju razmjene informacija
– Aktivnosti s ciljem jačanja mira i suradnje u Europi
– Aktivnosti kojima je cilj poticati uzajamnu pomoć u Europi i zemljama u razvoju za kulturne,     obrazovne i društvene namjene
– Studije, istraživanje i dokumentaciju o pitanjima mladi

Vrsta bespovratne pomoći:
Međunarodna djelatnost – susreti mladih ili vođe mladih u Europi u cilju promicanja sudjelovanja i interkulturalnog učenja. EYF će pokriti dvije trećine ukupne cijene (maksimalni iznos financijske potpore je 20.000 €)
Godišnji plan rada – niz aktivnosti za sljedeću godinu, međunarodne aktivnosti, pilot aktivnosti i također objave (maksimalni iznos financijske potpore je 50.000 €)
Strukturna bespovratna sredstva – Pokriće dijela općih administrativnih troškova koji su uključeni u pokretanje aktivnosti na europskoj razini (maksimalna godišnja potpora je 25.000 €)
On/off strukturna bespovratna sredstva – Pomoć administrativnim troškova regionalnih mreža s ciljem uspostvaljanja europske strukture (maksimalna jednokratna pomoć je 10.000 €)
Pilot djelatnost – Rješavanje određenih društvenih izazova povezanih s lokalnim kontekstom u kojem se odvijaju (maksimalni iznos financijske potpore je 10.000 €)
Rokovi prijava:

1. travnja 2014. godine za međunarodne aktivnosti koje se događaju u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
1. listopad 2014. godine za međunarodne aktivnosti koje se događaju u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine
1. listopad 2015. godine za strukturna bespovratna sredstva 2016.-2017. godine
Status:Otvoren
Tip sredstava:Bespovratna sredstva (darovnice)
Sektor:Obrazovanje i mladi
Regija:EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska
Budžet: 50.000,00 €

Izvor:https://fej.coe.int/WebForms/ONG/Questionnaire.aspx
Info: http://bit.ly/1Rc4NsH