CorelDraw kids

Kurs je namijenjen našim najmlađim polaznicima koji žele da nauče kako da crtaju koristeći kompjuter i sve njegove mogućnosti u kreiranju impresivnih grafika i vektorskih animacija.

Opis kursa:

Corel Draw je jedan od najpoznatijih programa za rad sa vektorskom grafikom pomoću koga možete da kreirate impresivne grafike i vektorske animacije za Grafički i Web dizajn.

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:

  • kako da crtaju oblike, rade sa tekstom, dodaju boje i efekte, kreiraju animacije,
  • koriste alate za objekte koji omogućavaju kreiranje oblika, crtanje linija i putanja i raspoređivanje objekata,
  • kreiraju zadivljujuće vektorske efekte — deformacije, konture, stapanja, providnosti i sjenke,
  • kreiraju 3D efekte dodavanjem perspektive i izvlačenjem vektorskih objekata.

 

Trajanje kursa:
Kurs se odvija dva puta sedmično po dva časa, ukupno 2 sata dnevno. 

Početak kursa: 7.01.2017. | Trajanje: 4 sedmica (16 h)

Termine kursa dogovaramo sa polaznicima.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 5. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Kurs je predviđen za djecu od 7 do 17 godina!