Danas se obilježava Međunarodni dan djeteta


Generalna skupština Ujedinjenih nacija preporučila je 14. decembra 1954. godine da sve zemlje trebaju uvesti godišnji događaj od 1956. poznat kao Dan djeteta kako bi podstakli bratstvo i razumijevanje među djecom u cijelom svijetu i kako bi promovisali blagostanje djece širom svijeta.

Preporučeno je da same zemlje trebaju izabrati odgovarajući datum za obilježavanje ovog događaja.

Dvadesetog novembra 1959. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a 20. novembra 1989. godine usvojila je Konvenciju o pravima djeteta.

Iako su Ujedinjene nacije predložile vladama svake države da obilježavaju Dan djeteta na dan i na način koji im najbolje odgovara, događaji iz 1959. i 1989. godine su odredili da to bude 20. novembar.

Uspostavljanje Dana djeteta od strane Ujedinjenih nacija je imalo za cilj privlačenje pažnje na važno pitanje, blagostanje djece u cijelom svijetu.

Ujedinjene nacije su smatrale da “neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obaveze u pogledu budućih generacija bez intenziviranja napora u korist djece u svijetu, kao budućih građana, te da će proslava Dana djeteta pridonijeti solidarnosti među ljudima i međunarodnoj saradnji”.

Prema rezoluciji 836 (IX) Ujedinjenih nacija iz decembra 1954. godine originalan naziv ovog dana je Dan djeteta, međutim događaji 1959. i 1989. godine su imali za posljedicu da se ovaj dan danas naziva i Dan dječijih prava ili Međunarodni dan dječijih prava.

Neka od prava koja su garantovana Konvencijom o pravima djeteta su pravo na jednakost svakog djeteta, pravo na život, pravo na obrazovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na igru i slobodno vrijeme, slobodno izražavanje mišljenja i pravo da bude saslušano, pravo na roditeljsko staranje, pravo na zaštitu od ekonomskog i seksualnog iskorištavanja, pravo na zaštitu od nasilja, pravo na slobodu izražavanja, pravo onesposobljenom djetetu na posebnu brigu.

Djeca su najosjetljivija grupa koja treba zaštitu i čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.

Svake godine, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, podstiču na preduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava. Dječja prava su temelj izgradnje naprednog društva. Ipak, postoje milioni djece na svijetu kojoj su uskraćena osnovna životna prava.

Dječja prava:

• PRAVA PREŽIVLjAVANjA: hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard
• RAZVOJNA PRAVA: razvoj, odgoj i obrazovanje, porodica, kultura, identitet
• PRAVA UČESTVOVANjA: donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama
• PRAVA ZAŠTITE OD: zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije

Preporuka Amnesty International-a kako se djeci mogu objasniti njihova prava: “Tvoja prava su ono što smiješ raditi i ono što ljudi koji su odgovorni za tebe moraju napraviti da budeš sretan/na, zdrav/a i siguran/na. Naravno, i ti imaš odgovornost prema drugoj djeci i odraslima, kako bi i oni imali svoja prava.”

Temelj svijeta mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade sarađujući i odrastaju sa spoznajom o međuzavisnosti svih živih bića. Svi smo mi ljudska bića. Slični smo, ali je svako od nas jedinstven. Trebalo bi da uživamo u sličnostima, ali i prihvaćamo i poštujemo različitosti.