Deveta godišnjica INPUT-a

Bila je to davna 2008. kada je grupa mladih, energičnih ljudi odlučila da pokrene jednu omladinsku organizaciju u cilju aktiviranja što veceg broja mladih ljudi da im se omogući bolji ambijent u njihovoj zajednici. Da im se pruži edukacija, druženje razmjena iskustva, poticanje mladih da budu aktivni, zagovaranje mladih, aktiviranje mladih da volontiraju, prenose svoje znanje na druge i budu od koristi sebi i drugima. INPUT je iz godine u godinu rastao i ideja o osnaživanju edukaciji mladih se širila.Edukovano, potaknuto da budu aktivni i da misle o svojoj budućnosti je oko 13 000 mladih ljudi. INPUT-ovci su svakog mjeseca imali po par aktivnosti što edukativnog karaktera, tako isto i humanitarnog karaktera, Sarađivali smo sa: Grad Zenica, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade,Fondacija Mozaik, TACSO, Raiffeisen Bank, World Vision, Američka ambasada,Parlamentarna skupština BiH, SHL, Kult, Eurotoner, Vispak, AS grupacija i mnogi drugi. U 2015. godini smo zvanično i otvorili Centar za mlae INPUT – porstor namjenjen za sve mlade u Gradu Zenici i šired gdje mogu da se druže, edukuju, stvaraju nove ideje, kreiraju startup itd. Još mnogo toga se bi se moglo pisati ovih za 9 godina .to jest 3290 dana gdje je jako puno mladih ljudi prošlo kroz INPUT. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim institucijama s kojima smo sarađivali školama, fakultetima, federalnim, gradskim i opštinskim upravama, nevladinim organizacijama, kao i pojednicima. Osnivačima omladinskog udruženja INPUT među kojima je i danas ostao najaktivniji Adi Salcinovic koji se od srcem bori za bolji status mladih u društvu. Dragi naši članovi, volonteri, simpatizeri nadamo se da će vizija, misija i ideja INPUT-a i dalje živjeti i poticati mlade ljude.
 
Sretna nam 9. godišnjica postojanja i rada.
Zahvala samo jednom dijelu članova i volontera INPUT-a:
Tarik Karan, Emina M Aganović, Enisa Čerim, Dzenana Cerim, Nejra Salcinovic, Zahra Hanouf, Sara Skomorac, Karan Amar, Mewlan Alic, Alma Piric, Edmira Salčinović, Fejzić Muhamed, Emir Đulić, Adi Salcinovic, Adna Neslanović, Mersiha Čelenka, Kačapor Fuad, Sumeja Ćatić, Halvadžić Elbisa, Ilma Dedić, Adisa Ahmetspahić,Muhamed Ganibegović, Šejla Delić i mnogi drugi da koga ne zaboravimo….
 

Upravni odbor INPUT-a