INPUT-ovci na treningu u Mostaru

Činjenica je da veliki broj nevladinih organizacija u BiH ne ostvaruje dobru komunikaciju sa medijima. Iz tog razloga TACSO je 2. i 3. aprila u Mostaru održao dvodnevni program obuke i mentorstva na temu PR i komunikacije sa medijima. Na obuci je prisustvovalo sedam nevladinih organizacija iz Sarajeva i Zenice među ovim organizacijama bilo je Udruženje INPUT.Na treningu ispred su INPUT predstavljali Adi Salčinović i Ajla Šabić. Treneri Miloš Đajić i Snežana Subotić upoznali su učesnike sa osnovama komunikacijske strategije i načinima na koje organizacije civilnog društva mogu da se obrate medijima ili izbore sa kriznim situacijama. Predavanja su bila jako poučna, te su učesnici, pored uživanja u predivnom, sunčanom danu i ljepoti grada Mostara, ramijenjivali svoja dosadašnja iskustva u nevladinom sektoru i PR-u. Obzirom da su ciljne grupe svake od organizacija učesnica različite, samim tim su radionice bile poučnije i zanimljvije. Šire se vidici a ujedno raste interesovanje za ostale organizacije i seminare kojih će biti još mnogo. Sunčani Mostar sada je iza nas. Članovi INPUT-a sada su bogatiji za jedno vrijedno iskustvo, stekli smo mnogo znanja koja ćemo u budućnosti primijeniti u radu Udruženja INPUT.