INPUT u posjeti JU “Dom penzionera”

Članovi INPUT-a su pokazali da se ne zanimaju samo djeca i mladi za informacione tehnologije već i oni malo stariji te su sredinom mjeseca decembra 2014. posjetili i JU “Dom penzionera sa stacionarom ZDK”.U okviru akcije “Sat kodiranja” bilo je zabavno i radno i u Domu penzionera. INPUT-ovci su dočakani sa oduševljenjem i vrijeme koje su proveli sa štičenicima ove ustanove je brzo prošlo. Slika govori hiljadu riječi pa u prilogu pogledajte fotogaleriju