INPUTovci na treningu Upravljanje projektnim ciklusom

IMG_0408aaa
Danas, 12.05.2015. godine je održan trening  u Istočnom Sarajevu održan je trening na temu: “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema EU aplikacija”koji je podržan od TACSO a implementira ga udruženje Vesta Resursni centar.
Pored treninga u Istočnom Sarajevu, bit će organizirani treninzi u još 4 grada (Lukavac, Kotor Varoš, Cazin, Orašje), a datume i način prijave za ove treninge možete pronaći u priloženom linku.

Specifični cilj treninga je unapređenje znanja i vještina predstavnika organizacija civilnog društva u upravljanju projektima sa fokusom na pripremu logičkog okvira i budžeta u EU aplikaciji. Na treningu u Istočnom Sarajevu su učestvovali predstavnici 10 organizacija, a među njima i predstavnici naše organizacije INPUT, Adi i Šejla .
Tokom treninga učesnicima su predstavljeni sadržaji: Faze upravljanja projektnim ciklusom, Osnovni format EU aplikacije, Matrica logičkog radnog okvira, EU format budžeta projekta, Primjer pripremljenog logičkog radnog okvira i koresponidirajućeg budžeta (EU format).

TACSO je projekat Europske Unije, Tehnička asistencija organizacijama civilnog društva – TACSO 2, dio je Instrumenta podrške civilnom društvu (CSF), koji za cilj ima jačanje civilnog društva u okviru participativne demokracije i stimulisanje povoljnog okruženja za civilno društvo u zemljama korisnicama programa pristupne pomoći (IPA).

U priloženom linku pogledajte FOTOGALERIJU