Kurs Kaligrafije

Centar za mlade INPUT organizuje besplatan “KURS KALIGRAFIJE” svi zainteresovani bez obzira na starosnu dob se mogu prijaviti putem online obrasca.

KURS KLAIGRAFIJE