Kurs Njemačkog jezika – UPIS U TOKU!


Program nastave za njemački jezik se izvodi po udžbeniku MENSCHEN. Udžbenik za njemački jezik se sastoji od jedinica koje sadržavaju zadatke za komunikaciju, slušanje, gramatiku, vokabular i izgovor. Uz svaki udžbenik obrađuje se i radna sveska sa dodatnim zadacima i objašnjenjima, zadacima u kojima se sudjeluje slušanjem i razgovorom. Udžbenik se bavi tematikom iz svakodnevnog – privatnog i poslovnog života. Nakon završenog kursa, naši polaznici su spremni za samostalnu komunikaciju na njemačkom jezikom, putem usmenog i pisanog izražavanja, i upotrebe funkcionalnog jezika u svakodnevnom životu.

Programi pohađanja nastave iz jezika i ispiti koji se polažu nakon završenog kursa usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

Polaznicima koji imaju određeno predznanje njemačkog jezika pružamo mogućnost testiranja. Nakon testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa pohađanja kursa.

“Letztendlich sind wir bloß die Menschen, die sich nur auf sich selbst verlassen können. Von daher machen wir das Beste daraus. Lernen wir zusammen!“
Immanuel Kant

“Mi ljudi na kraju nemamo nikoga osim nas, dakle učinimo najbolje od toga. Učimo zajedno.“
Immanuel Kant

Trajanje kursa
Program pohađanja nastave za njemački jezik je podijeljen na deset (10) modula. Jedan modul traje dva mjeseca, ili 36 časova u trajanju od 45 minuta (vrijeme jednog školskog časa). Nastava se odvija dva puta sedmično u trajanju od sat vremena i četrdeset pet minuta (vrijeme dva (2) školska časa i petnaest (15) minuta ).
Polaznik/ca dolazi na nastavu šesnaest (16) puta tokom trajanja jednog modula.
Prijaviti se možete putem ONLINE OBRASCA.