Kurs SOLIDWORKS

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na Solidworks kurs.

SolidWorks kurs spada u modernije CAD kurseve za 3D modeliranje i prevashodno je namenjen inženjerima mašinstva. Po završetku SolidWorks kursa kandidati će biti osposobljeni za izradu 3D modela djelova i sklopova, kao i izradu tehničke dokumentacije za izradu istih.
Nauči najpopularniji program za inžinjere i dizajnere.
PRIJAVITI SE MOŽETE PUTEM
OBRASCA

Na kursu će se obrađivati osnove i to:
1. Uvod u SolidWorks i pregled interfejsa programa

2. Izrada skica (sketch)
3. Kreiranje jednostavnih tačaka
4. Tehnike viuzelizacije
5. Patterning (matrice, šabloni)
6. Rotacioni oblici (Revolved Features)
7. Tankozidni modeli (Shelling) i orebrenja (Ribs)
8. Modifikacije  modela
9. Konfiguracije djelova
10. Izrada tehničke dokumentacije
11. Sklopovi

Početak tkursa: 12.12.2016. 
Kraj kursa: 31.01.2017.

Broj časova: 30

Trajanje jednog časa: 45 minuta

plakat-solidworks