Kursevi u Centru za mlade INPUT

COVER FB INPUT2
Centar za mlade INPUT u novembru i decembru organizuje kurseve, informisati i prijaviti se možete klikom na željeni kurs.
– Kurs stručnog Njemačkog jezika
– Kurs Turskog jezika
– Kurs krojenja i šivenja