Arduino radionicu

PLAKAT
STEM Centar u saradnji sa Centrom za mlade INPUT organizuje Arduino radionicu za djecu i mlade. Dođite i naučite kako i na koji način funkcioniše mikrokontroler, kako se programira i osnove elektronike.

Radionica će se održati 06.08.2019. godine, utorak u 15:00h u prostorijama Centra za mlade INPUT.

U osnovi, Arduino pločice se sastoje od mikrokontrolera koje komuniciraju sa računarom i preko koje ustvari zadajemo komande, programirajući šta želimo da naš Arduino mikrokontroler izvršava. Zato je ova platforma uvijek interesantna za rad, jer daje bezbroj mogućnosti.

Cilj Arduino radionice je da se djeca upoznaju sa programiranjem na interesantan način, gdje su rezultati odmah vidljivi.