Međunarodni dan mladih 2015.

naslov
Ujedinjene nacije (UN) su od 1999. godine, 12. august proglasile Međunarodnim danom mladih. 12. august se svake godine oblilježava kako bi se promovirao aktivizam mladih, te prepoznali napori i akcije mladih širom svijeta koje doprinose pozitivnim promjenama, razvoju i ekonomskoj dobiti zajednica, a i šireg društva.

Centar za mlade INPUT iz Zenice u povodu dana mladi planira organizovati “Sajam mladih kreativaca” cilj je predstaviti mlade afirmisane, a i ne afirmisane mlade ljude koji imaju neki svoj hobi ili su u nečemu posebni i aktivni u svojoj lokalnoj zajednici.

Svi mladi zainteresovani se mogu prijaviti putem online obrasaca.
Svi prijavljeni će biti obavješteni putem e-mail ili telefona.

INPUT Team