Natječaj Europske zaklade za mlade za dodjelu bespovratnih sredstava

EYF dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama i mrežama mladih te drugim nevladinim organizacijama koje rade s mladima, a koje doprinose ostvarivanju ciljeva Vijeća Europe.

Europska zaklada za mlade (European Youth Foundation – EYF) osnovana je 1972. godine kako bi osigurala potporu aktivnostima mladih. Namjera je potaknuti suradnju mladih u Europi i poduprijeti aktivnosti promocije mira, razumijevanja i suradnje uvažavajući vrijednosti ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.

EYF dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama i mrežama mladih te drugim nevladinim organizacijama koje rade s mladima, a koje podrazumijevaju neke od sljedećih aktivnosti koje podržava Vijeće Europe: 

 • edukative, društvene i humanitarne aktivnosti Europskog karaktera
 • aktivnosti koje doprinose jačanju mira i suradnje u Europi
 • aktivnosti usmjerene umrežavanju mladih u Europi, posebice razmjeni znanja
 • aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći na području Europe i nerazvijenih zemalja (kulturne, edukativnih ili socijalne usluge)
 • istraživanja vezana za mlade

Financijske potpore Zaklade dodjeljuju se u okviru pet kategorija: 

Međunarodni susreti mladih – organiziranje međunarodnih susreta mladih usmjerenih za mlade voditelje, uključujući seminare, konferencije, radionice, kampovi i festivali, itd. EYF pokriva 2/3 ukupnih troškova. Maksimalan iznos pojedinačne potpore: 20.000 EUR

Godišnji programi za mlade – uključuje niz aktivnosti koje se odvijaju tijekom godine, međunarodne aktivnosti, pilot aktivnosti i publikacije (uključujući i razvijanje web-a). Prijavljene aktivnosti bi trebale podržavati vašu strategiju i operativni plan za narednu godinu ili godine.

Maksimalan iznos pojedinačne potpore: 50.000 EUR

Strukturne potpore – na godišnjoj razini dodjeljuju se potpore međunarodnim organizacijama ili mrežama mladih za financiranje dijela generalnih administrativnih troškova za obavljanje njihovih redovnih aktivnosti na Europskoj razini. Maksimalan iznos godišnje potpore: 25.000 EUR

Regionalne strukturne potpore – Zaklada pokriva dio administrativnih troškova regionalnim mrežama, u cilju stvaranja Europske strukture organizacije. Maksimalan iznos regionalne strukturna potpore: 10.000 EUR

Pilot aktivnosti – predstavlja intervencije u cilju rješavanja specifičnog društvenog problema prepoznatog u lokalnoj zajednici. Maksimalan iznos potpore: 10.000 EUR

Rok za prijavu: 

1. travnja 2014: 

 • za aktivnosti između 1. siječnja i 30. lipnja 2015
 • za godišnje programe za 2015. godinu

1. listopada 2014: 

 • za međunarodne aktivnosti između 1. travnja i 31. prosinca 2015.
 • za godišnje programe za 2015. godinu
 • za regionalne strukturne potpore za 2015

1. listopada 2015: 

 • za strukturne potpore za 2016. i 2017. (međunarodne NVO/organizacije)

Nema fiksnog roka za pilot aktivnosti, koje moraju biti predana minimalno tri mjeseca prije početka aktivnosti.