O nama

Centar za edukaciju, informisanje i afirmaciju mladih INPUT čine obrazovani mladi ljudi sa stručnim znanjima iz oblasti rada s mladima, sistemskog planiranja, projektnog menadžmenta, marketinga, finansija itd. Centar za mlade INPUT koristi internu i vanjsku stručnost kako bi izgradio tim koji radi na ispunjenju strateških pravaca organizacije, vizije i misije. INPUT tim za edukaciju mladih posjeduje različita znanja, vještine i iskustvo, ali svi dijele istu viziju, misiju i vrijednosti koje su karakteristične za našu organizaciju. Kreativnost i sposobnost rada sa ljudima osobine su svih uposlenih.