Objavljena publikacija “Potpora vama i vašim projektima”

supportnaslovna

Evropska komisija objavila je publikaciju pod nazivom”Potpora vama i vašim projektima”. U publikaciji se navodi kako je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) javno je tijelo Europske unije koje djeluje od 2006. godine.

Agencija upravlja europskim programima financiranja i mrežama na području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, audiovizualne politike i kulture, državljanstva i humanitarne pomoći. Navedene aktivnosti podržavaju se, odnsno financiraju se kroz programe Erasmus+, Kreativna Europa, Europa za građane, EU pomoć volonterima.

Publikaciju možete pogledati OVDJE.