PHP kurs za početnike

php-1

Kurs je namijenjen početnicima koji imaju želju da nauče kako da kroz PHP jezik naprave dinamičku web aplikaciju koja komunicira sa bazom te obavlja osnovne CRUD funkcije.

PHP je skriptni programski jezik pomoću kojeg možete kreirati HTML stranicu na serveru, popunjenu dinamičkim sadržajem. Govorimo o radu sa template- ima. Ovim načinom generisanja sadržaja klijent ne može vidjeti kod (skriptu) koji je generisao sadržaj koji gleda, već ima pristup čistom HTML kodu.

Očekivanja i ciljevi 

Od polaznika kursa se očekuje da razumiju osnove programiranja te je poželjno (ali ne i nužno) da imaju elementarno znanje o data bazama i SQL jezicima. Cilj kursa je da po njegovom završetku, svako od polaznika ima znanje da samostalno isprogramira CRUD CMS sistem. 

Materijali/oprema za kurs
Neophodno je ponijeti vlastiti laptop na kurs.

 

Termini za kurs će se dogovoriti sa polaznicima

Prijaviti se možete putem prijavnog OBRASCA

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.