Poziv za prijave na trening “Pisanje projekata za program Erasmus+ mladi”


Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, koji je “Kontakt tačka za Erasmus+ mladi” u Bosni i Hercegovini, organizuje četiri edukativna treninga na temu pisanja projekata za EU program “Erasmus+ mladi”.

Cilj treninga je jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i institucija koje se bave pitanjima mladih u BiH, radi širenja baze organizacija koje učestvuju u EU programu Erasmus+ mladi.

Edukativni trening će se održati u Zenici od 21.12. do 22.12.2017.godine u prostorijama Centra za mlade INPUT, Mokušnice 10.

Prijavite se na trening putem linka.

PRONI Centar za omladinski razvoj je “Kontakt tačka za Erasmus+ mladi” u Bosni i Hercegovini i obavještavamo Vas da je Europska Komisija objavila generalni poziv za projekte za 2018. u području obrazovanja, mladih i sporta, a u okviru programa Erasmus+.

Organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine u ovom pozivu mogu predložiti projekte u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u području mladih – prozor za Zapadni Balkan. Projekti se predlažu direktno Izvršnoj agenciji (EACEA), a rok za predaju je 8. ožujak/mart 2018.

Za više informacija o treninzima možete se obratiti na telefon 049/217-695, elektronskom poštom: info@proni.ba ili lično u našoj kancelariji u Brčkom. Kontakt osobe su Adina Halilović i Jasmin Jašarević.