Poziv za savjetovanje sa “Pasošem kompetencija”

POZIV ZA PASOS
Šta je “Pasoš kompetencija”? To je instrument pomoću kojeg se sistematski može posmatrati svoj život. Shvatit ćete svoje kompetencije i sposobnosti i naučit ćete ih ispravno procijeniti.
Pasoš kompetencija Vam postavlja i pitanja koja su vezana za Vaša iskustva sa porodicom, sa slobodnim vremenom, poslovnim životom ili volonterskim radom, jer je sve to također dio Vašeg kvalifikacijskog profila kao i formalno stečene diplome.

U radnoj svakodnevnici potrebno nam je više od pukog stručnog znanja: Potrebna nam je i kompetencija da naše stručno znanje prikladno primjenjujemo.

Takozvane ključne kompetencije, poput timskih spospobnosti i sposobnosti učenja, kreativnosti, sposobnosti prilagođavanja i otpornosti na stres/opterećenje, često stičemo usput i nesvjesno u radnoj svakodnevnici ili u slobodnom vremenu.

PASOŠ KOMPETENCIJA Vam pomaže da te kompetencije sistematski utvrdite i da ih prikažete.

Tako nastaje Vaš lični profil koji Vam pomaže prilikom poslovne orijentacije, prilikom predstojeće promjene zanimanja ili radnog mjesta, prilikom pripremanja razgovora sa saradnicima ili razgovora o svom učinku, ali i prilikom formuliranja Vaših ličnih ciljeva

Centar za mlade INPUT, Zenica će  organizovati savjetovanje sa “Pasošem kompetencija”.
Pozivamo sve zainteresovane da se prijave broj mjesta je ograničen!
Prijaviti se možete putem online OBRASCA .