POZIV za učešće na treningu „Vrijednosti i organizacijski menadžment“

thumb (4)
Grupa „Hajde da…“
, uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme, realizuje projekat „Inicijativa za podsticanje autentičnog aktivizma, kroz podršku većoj odgovornosti organizacija civilnog društva u Srbiji i podršku novim i svežim inicijativama mladih“ i u okviru njega raspisuje:

POZIV za učešće na treningu

„Vrednosti i organizacijski menadžment“

Ovaj petodnevni trening namenjen je predstavnicima/cama organizacija civilnog društva ili neformalnih grupa, koji/e su spremni/e da saznaju više o vrednostima kao takvim, kao i o mendžmentu zasnovanom na vrednostima.

Trening će omogućiti učesnicima:
• Upoznavanje sa veštinama menadžmenta zasnovanog na vrednostima.
• Osvešćivanje ličnih vrednosti i razloga angažovanja u civilnom sektoru
• Podizanje razumevanja i znanja o etičkom pristupu organizacionog menadžmenta i vrednostima građanskog društva, kao što su transparentnost, odgovornost, solidarnosti, jednake mogućnosti itd.
• Upoznavanje sa konkretnim alatima za promociju vrednosti građanskog društva u unutrašnjem delovanju organizacija (kao što su uključivanje učesnika u planiranje aktivnosti, pisanje izveštaja, mehanizmi transparentnosti..)

Trening će biti realizovan u periodu od 21.-24. maja 2015. godine, u Ekološkom centru Radulovački, u Sremskim Karlovcima.

Rok za podnošenje prijava je 4. maj 2015. godine. Nakon selekcije, izabrani učesnici/ce će biti kontaktirani najkasnije do 11. maja. Svim izabranim učesnicima/cama biće pokriveni troškovi prevoza, ishrane i smeštaja.
Više informacija o treningu, kao I prijavni formular možete naći ovde.