Pozivnica na prezentaciju programa „Obrazovanjem do mira“

socijalni_dijalog2

Grupa volontera organizovani kao Riječi mira, uz podršku Mreže za izgradnju mira, pozivaju Vas na prezentaciju programa “Obrazovanjem do mira”. Poziv se odnosi na organizacije koje bi podržale program ili organizovale održavanje programa, na sve zainteresovane koji žele da se uključe u program, kao i na polaznike i aktivne učesnike.

Na prezentaciji, koja će trajati manje od sata, predstavićemo Vam video i štampane materijale vezane za program “Obrazovanjem do mira”, te Vas više upoznati sa samim programom i Fondacijom Prem Rawat, koja je autor programa.

Pogledat cemo dva interesantna videa : Projekat zatvor i Mir i blagostanje.

Nakon završetka prezentacije pozvani ste da se družite s nama u inspirativnom prostoru i ugodnom društvu.

Program “Obrazovanjem do mira” (Peace Education Program) je osmislila Fondacija Prem Rawat sa željom da pomogne ljudima u zadovoljavanju jedne od univerzalnih ljudskih potreba – potrebe za unutrašnjim mirom.

Osnovni cilj programa je motivirati učesnike/ce da otkriju urođene kvalitete, kao što su jasnoća, unutrašnja snaga, razumijevanje i svijest o sebi.

Program čini ciklus od 10 multimedijalnih radionica u trajanju od oko 60 minuta, od kojih se svaka bavi različitom temom. Na radionicama se koriste video i štampani materijali, te međusobna razmjena iskustava. Polaznici/e su podstaknuti/e na razmišljanje o suštinskim aspektima svakog ljudskog bića, kao i na to da stečene uvide podijele sa ostalim učesnicima/ama.

Program “Obrazovanjem do mira” je prvobitno bio osmišljen za osobe koje borave u kazneno-popravnim ustanovama, ali se zbog svoje suštinske vrijednosti, sveobuhvatnosti i uspješnosti danas primjenjuje u širokom spektru društvenih institucija i organizacija: u penzionerskim domovima, kulturnim centrima, univerzitetima, večernjim školama, bolnicama, bibliotekama, udruženjima veterana, kao i u centrima za socijalni rad u cijelom svijetu. U BiH cilj je, prije svega, raditi sa mladim ljudima.

Pogledajte video prilog: https://www.youtube.com/watch?v=KHxBgOMyJWg

Mjesto održavanja: Atelje Figure, Danijela Ozme 12/3, Sarajevo
Petak, 29.05.2015 sa početkom u 19.30
i trajanjem dok se budete osjećali ugodno…

Molimo da nam dolazak potvrdite email-om na: rijecimira@gmail.com,
prijavom na FB ili sms-om na 065/269333.