Poznavanje rada na računaru – certificiranje

NASLOVNA2

Prijavljujete se na konkurse za posao. a nemate dokaz o poznavanju rada na računaru?
Posjedujete odgovarajuća znanja iz informatike i nemate potrebu pohađati obuku? Za vas mi imamo rješenje.

INPUT centar kroz dugogodišnju edukaciju i obuku polaznika  nudi mogućnost testiranja bez pohađanja obuke i verifikovan certifikat nakon uspješno položenog testa.

Test obuhvata sljedeće oblasti:

  • Osnovni koncept rada računara
  • Rad sa fajlovima i folderima
  • MS Word – uređivanje, obrada teksta i tabela

Za testiranje nas kontaktirajte na 061/441-279

Blog Attachment