Pravilnik za kurseve

Pravilnik za kurseve

Polaznici i polaznice kurseva u Centru za mlade INPUT dužni su se pridržavati sljedećih pravila:
Upis na kurseve

Korisnici su dužne prilikom prijave i upisa na kurs ostaviti tačne podatke putem online obrasca

Uplata participacije
Korisnici svoje mjesto na kursu mogu osigurati isključivo uplatom u prostorijama Centra  INPUT-a do predviđenog datuma za uplate. Nakon dovoljno prijavljenih kandidata obavjestit ćemo vas o datumu uplate. Osobe koje se prijave, a ne završe uplatu do datuma kad su obavještenni gube mjesto na programu.
Velika pogodnost Centra INPUT, je maksimalna prilagođenost i fleksibilnost u odrđivanju termina zajedno za polaznicima.
Formiranje grupa i pokretanje kursa
Odluka o pokretanju kursa i početku nastave ovisi o tome da li je za njega prijavljen dovoljan broj polaznika/ca, te da li su blagovremeno obavljene uplate. Grupe za kurs se formiraju na osnovu broja prijavljenih osoba i izvršenih uplata.

Centar INPUT zadržava pravo da se određeni kurs prolongira ili otkaže ukoliko za njega nema dovoljan broj zainteresiranih. U tom slučaju Centar INPUT će vratiti novac svim prijavljenim osobama.

Odustajanje od kursa i povrat novca
Centar može vratiti novac isključivo u periodu dok traju prijave za kurs, a prije početka nastave. Nakon formiranja grupa i isteka roka za prijave Centar ne može vraćati novac, bez obzira na razlog odustajanja.

Redovnost dolaska na nastavu i pravila vezana za nastavni proces

Da bi ostvarili pravo izlaska na završni ispit polaznik/ca ne smije imati više od 30% izostanaka (odnosno, ne smije izostati više od 3 susreta/blok-časa).

Nakon što se prijavi i uplati kurs svaki polaznik/ca na sebe preuzima odgovornost redovnog dolaska na nastavu. Svaki polaznik/ca je upoznat/a s terminima nastave, a isto tako može i predložit termin ( to je jedna velika pogodnost Centra INPUT, gdje nam je cilj udovoljit polaznicima)

Polaznici/ce su dužne na nastavu dolaziti na vrijeme, a u slučaju opravdanog kašnjenja biti tihe i ne ometati nastavni proces.

Polaznici/ce su obavezne na svaki čas sa sobom donositi potrebne materijale i udžbenike.

Certificiranje
Polaznicima će biti uručen certifikat o uspješno završenom programu samo ukoliko nisu imali više od 20% izostanaka s nastave i ukoliko su završni ispit uspješno položili
Polaznici/ce koje nisu redovno pohađali/le nastavu, koje nisu izašle na završni ispit ili nisu uspješno položili ispit gube pravo na certifikat.

Molimo vas da se pridržavate navedenih pravila kako bismo zajedno dodatno poboljšali kvalitet nastave i časove učinili još efikasnijim i prilagođenijim vašim potrebama.

INPUT tim