Prijavi se: Kamp prijateljstva i tolerancije

Udruženje građana Razvojni centar za mlade iz Beograda realizovaće u periodu jul-septembar 2015. godine projekat „Kamp prijateljstva i tolerancije“ uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Udruženje nastavlja sa konceptom podsticanja pozitivnih društvenih vrednosti kroz sport, a ovaj put cilj je iniciranje stvaranja regionalne mreže edukatora za promociju ljudskih prava u sportu, sa fokusom na borbi protiv diskriminacije, netolerancije i govora mržnje.

KAMP PRIJATELJSTVA

Projekat obuhvata:

  1. inicijalni 5-dnevni trening 8-12. jula za 30 aktivista iz 3 zemlje regiona (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora)
  2. radionice za mlade u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze polaznici treninga u cilju daljeg prenosa znanja i informacija
  3. finalni zajednički flash mob krajem avgusta 2015, tokom koga će široj javnosti biti prikazane poruke projekta.

Pozivamo vas da se budete deo ovog zanimljivog edukativno-sportskog iskustva i da se prijavite – poziv je otvoren za sve sportske radnike i trenere posvećene radu sa decom i mladima, sportske novinare, profesore fizičkog vaspitanja, kao i omladinske aktiviste željne da dalji prenos znanja obavljaju u oblasti sporta, uzrasta 20-35 godina.

Ohrabrujemo vas da do 26.6.2015. svoju kratku biografiju i motivaciono pismo pošaljete na mailrazvojnicentarzamlade@gmail.com, sa naznakom: Za Kamp prijateljstva i tolerancije.

Ukazujemo da organizator snosi sve troškove učešća u projektu za odabrane polaznike. Radni jezik treninga je srpski/BHS/crnogorski.