Projekat “Acces and apply IT”

U okviru projekta “Access and apply IT” Udruženje INPUT je organizovalo seminar za svršenike kurseva iz oblasti hardvera, web dizajna i dizajna. Projekat je dio “Programa za poduzetnu omladinu” Fondacije Mozaik koji finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u Bosni i Hercegovini.
Tema seminara je bila “Pokreni vlastiti posao”, a predavač je bio stručnjak za seoptimizaciju Nedim Šabić, koji je kroz praktične primjere pokazao kako se ideja može razviti u biznis uz jaku želju, znanje i kasnije specijalizaciju. Učesnici seminara su imali priliku da, zajedno sa predavačem, razmotre realne mogućnosti za pokretanje biznisa u Bosni i Hercegovini te dobiju dodatnu motivaciju za samozapošljavanjem. Udruženje INPUT će nastaviti educirati mlade iz oblasti informacionih tehnologija kako bi i sami mladi nastavili širiti i primjenjivati stečeno znanje.