Radionica “Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju”

0-02-05-f9e57a12ce5c0504cb27e58ca3900bd4548f44d8f0d9ecac4d9b310cae3836d5_5e979b65
Centar za mlade INPUT je učestvovao u prezentaciji projekta i radionici 08. i 09. jula “Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini”, koji Hope and Homes for Children BiH implementira u saradnji sa partnerskom organizacijom Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS, BiH u okviru MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini,
Kao predavači na radionicama angažovani su eksperti koji već godinama rade na izradi preventivnih i edukativnih materijala vezanih za nasilje u digitalnom okruženju, te su kroz niz primjera iz prakse predstavili kako se pojave o kojima su diskutovali manifestiraju u stvarnom životu. Cilj radionica je bio da učesnici u realizaciji projekta, profesionalci koji rade sa djecom u sistemu javne brige, budu upoznati sa svim aspektima nasilja u digitalnom okruženju, kao i da steknu znanja i vještine iz ove oblasti neophodne za prenos znanja svojim kolegama i saradnicima u svojim lokalnim zajednicama.
Tako su predstavnici Centra za mlade INPUT organizovali jednodnevnu radionicu 18.09.2019. godine za učenike “Prve gimnazije” Zenica. Učenici su imli priliku da se upoznaju sa aspektima nasilja nad djecom u digitalnom okruženju i kako i na koji način se sačuvati i kako spriječiti,

Blog Attachment