Radionica “Upravljanje kućnim budžetom”

U sklopu “aktivnog decembra” Centar za mlade INPUT, organiziramo BESPLATNU radionicu na temu: “Upravljanje kućnim budžetom” radionicu će voditi mr. Saliha Čabro Arnautović.

Cilj radionice je da se učesnici upoznaju sa osnovnim principima vođenja kućnogbudžeta , kako bi efikasnije raspolagali svojim novčanim sredstvima. Uspješno vođenje budžeta zahtjeva postavljanje jasnih, realnih i preciznih ciljeva. 
Na radionici ćemo proći kroz: 
• definisanje ciljeva i razloge za postavljanje istih, 
• osnovne korake prilikom vođenja kućnog/ličnog budžeta, 
• pronalaženje načina za poboljšanje kućnog/ličnog budžeta, 
• ostvarivanje ušteda u domaćinstvu, 
• planiranju štednje. 
Radionica će se održati 21.12.2015. u 19:00h u Centru za mlade INPUT, Mokušnice 10 (bivše obdanište Kekec)
Svi ste pozvani!
plakat (Large)