Raspisan javni poziv za prijavu učesnika na regionalne konferencije UMiD online

POZIV_INFOGRAFIK_v.2_uz_JB_komentare
Institut za razvoj mladih KULT poziva sve mlade dobi između 15 i 30 godina da se prijave i prisustvuju regionalnim konferencijama UMiD online na kojima će biti predstavljena UMiD online obuka za omladinske lidere/ice i aktiviste/ice.

 

UMiD online obuka će prvi put biti predstavljena na četiri regionalne konferencije ‘UMiD online’koje će biti organizirane u saradnji sa partnerskim organizacijama u kojima su uspostavljeni UMiD online centri.

UMiD online konferencijama mogu prisustvovati svi zainteresirani mladi dobi od 15 do 30 godina, a koji žele raditi na sebi, usavršavati se, stjecati nova znanja koristeći najsavremenije tehnologije te pomoću stečenih znanja na UMiD online obuci biti lideri/ce promjena u lokalnoj zajednici i šire.

Na konferenciju UMiD online možete se prijaviti online putem linka koji se nalazi na kraju ovoga poziva.

Svaki prijavljeni učesnik/ca može prisustvovati samo jednoj regionalnoj konferenciji UMiD online. Grad u kojemu ćete prisustvovati konferenciji UMiD online birate prema tome koji Vam je od četiri UMiD online centra najbliži. Institut pokriva putne troškove do najbližeg UMiD online centra.

Konferencije UMiD online će se održati prema sljedećem rasporedu:

Grad

Datum

Lokacija konferencije

Velika Kladuša  03. 7. 2015. Gradska Vijećnica Velika Kladuša
Sarajevo  09. 7. 2015. UMiD online centar Sarajevo – SOS Dječija sela, Resursni centar
Jablanica  21. 7. 2015. UMiD online centar Jablanica – prostorije OKPIS
Srebrenica  23. 7. 2015. UMiD online centar Srebrenica – prostorije Udruženja “Prijatelji Srebrenice”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava

Poziv za prijave na sve konferencije UMiD online ostaje otvoren do 30. 6 .2015. g. do16.00sati.

Prijave na Online UMiD konferencije primaju se isključivo online. Molimo Vas da popunite prijavni obrazac do kraja. Prijaviti se možete ovdje.

Podnosioci/teljice prijava će putem e-maila dobiti detaljan program konferencije UMiD online na koju se prijave.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.