Sastanak predstavnika INPUT-a sa ministrom za obrazovanje ZDK


Sastanak predstavnika INPUT-a sa ministrom za obrazovanje ZDK – U prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK održan je sastanak između predstavnika Centra za mlade INPUT Adija Salčinovića i ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensura Sinanovića. Sastanku je prisustvovao i ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Svrha sastanka je bila upoznavanje ministra sa dosadašnjim aktivnostima koje je relizovao Centar za mlade INPUT, o volonterizmu, aktivizmu i neformalnoj edukaciji koju je prošlo 12 900 djece i mladih. Predstavnik INPUT-a je predstavio realizovane aktivnosti i projekte u 2016. kojih je bilo 32, kao i planirane aktivnosti u 2017. godini u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Ministar je podržao aktivnosti, kao i buduću saradnju sa INPUT-om.

Prisutni su razgovarali o raznim pitanjima mladih. Ministar je obrazložio rad i mogućnosti Ministarstva i njegove nadležne sektore. Savjetovao je i predložio kako mladi mogu da ostvare svoja prava kroz formalno i neformalno obrazovanje. Razgovaralo se i o strategiji za mlade koja je u planu da se realizuje u 2017. godini, zatim o odnosu lokalnih vlasti i zaintesovanosti mladih za aktivno učešće u obrazovanju, te obrazovanju odraslih .

Sastanak je bio produktivan i nadamo se još mnogim sastancima i još boljim odnosima i zajedničkim projektima sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, kazao je iz rukovodstva INPUT-a Adi Salčinović.