Sastanak sa ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i incijativa za smanjenje konzumiranja nargile kod mladih

naslovna

Centar za mlade INPUT implementira projekat „Nargila-najveća pošast kod mladih“ koji je podržan od strane Svjetske Banke i Švicarske agencija za razvoj i saradnju a odobren je od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Ovaj projekat je inače sastavni dio generalnog  projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini,
Sveukupni cilj projekta je i prijedlog teme za dio časa odjeljenske zajednice o štetnosti nargile. Ova inicijativa, prije svega, podrazumijeva upućivanje prijedloga svim školama ( 8. i 9. razred osnovne škole i za sve razrede srednje škole) da se u plan i program časa odjeljenske zajednice uvede i štetnost korištenja nargile kao dio časa. Dakle, bitno je naglasiti da se na času odjeljenske zajednice, kada se priča o štetnosti opojnih sredstava, obavezno spomene i nargila i njena štetnost.
Na sastanku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i predstavnika INPUT-a, inicijativa je podržana o strane ministra prof. dr. Spahije Kozlića, te je upućena na protokol kako bi se mogla i zvanično uputiti školama.

Cilj projekta je smanjiti konzumiranje nargile, zabraniti je maloljetnicima, te informisati javnost o štetnosti nargile.

Aktivnosti koje će biti realizovane su informativno-edukativnog karaktera za djecu školskog uzrasta, nastavno osoblje kao i za građane Grada Zenice. O svim navedenim aktivnostima i daljim koracima ćemo blagovremeno obavijestiti javnost i ciljne grupe.

 

Blog Attachment