Seminar o projektu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih

naslovna
Centar za mlade INPUT u saradnji sa  Austrofon d.o.o. organizuje 15.09.2015. (utorak) u 11:00h info seminar na temu “Jačanje bosanskohercegovačkih poduzetnika kroz uvođenje IKT baziranih usluga”.

Osnovni cilj je pokazati kako mladi obrazovani kadrovi (najčešće nezaposleni) iz BiH mogu uz pomoć i uvođenje usluga baziranih IKT (Informacione i Komunikacione Tehnologije) uz infrastrukturu Austrofona startati sa pružanjem usluga za strana tržišta.

Na seminaru će biti predstavljenje dvije mogućnosti.
Prva jeste da nezaposleni rade i za strana tržišta posredstvom modernih servisa. Tačnije, nezaposleni u okviru ovog projekta dobivaju šansu samozapošljavanja i obavljanja uslužnih djelatnosti za klijente koji se nalaze izvan BiH. Novi poduzetnici dobivaju i tržište austrijskih partnera u projektu, pomoć pri pronalasku novih poslovnih partnera, kao i kontinuiranu podršku u toku pružanja usluga.

Druga mogućnost jeste zapošljavanje interno u firmi kao i u samom projektu, te besplatne Start Up kurseve u okviru kojih će se održati dodatni treninzi, školovanje i usavršavanje na njihovom putu ka pokretanju i razvijanju poduzetničkih ideja.

Dođite i informišite se o novim mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja.Učešće na seminaru je besplatno.
Prijava za učešće je obavezna putem online obrasca ( rok prijave je 14.09.2015 do 12:00h)
Info seminar će se održati u Centru za mlade INPUT, Mokušnice 10, Zenica.