Seminar „Osnovni koncepti borbe protiv korupcije i pranja novca“

certificate

Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa Vijećem Evrope organizuje seminar na temu: „Osnovni koncepti borbe protiv korupcije i pranja novca“, koji je  održan u periodu od 05.  do 08. aprila 2016. godine. Ispred članica Mreže ACCOUNT na seminaru  je prisustvovao izvršni direktor INPUT-a Adi Salčinović. Učesnicima se na ovom seminaru obratio i direktor ACCOUNT-a g. Eldin Karić govoreći o praćenju reformi u BiH od strane civilnog društva.
Govornici su također: g.Aive Pevkur, instruktor etike, predavač na Univerzitetu u Estoniji; g.Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine; Nj.E. Filip Teodorescu, ambasador Rumunije u Bosni i Hercegovini; gđa. Irina Talianu, ekspertica za pranje novca, Jedinica za privredni kriminal i saradnju Vijeća Evrope i drugi.
Jedinica za privredni kriminal i saradnju u Generalnoj direkciji za ljudska prava i vladavinu zakona Vijeća Evrope je odgovorna za dizajniranje i implementaciju stručne pomoći i programe saradnje u cilju omogućavanja i podrške reforme borbe protiv korupcije, odgovornog upravljanja i pranja novca u zemljama članicama Vijeća Evrope kao i u nekim državama nečlanicama.