„Škola stranih jezika“Centra za mlade INPUT inspirisana je željom da dragim sugrađanima i sugrađankama  omogućimo kvalitetno učenje stranih jezika uz niske troškove obuke kako bi dobili mogućnost da ostvare svoje potencijale učenjem stranih jezika. Visoka ocjena u školi, obezbjeđena stipendija za studij ili usavršavanje u inostranstvu, stalno zaposlenje ili zanimljivo putovanje samo su neke od mogućnosti koje zahtijevaju napredno poznavanje nekog od stranih jezika.VRSTE KURSEVA STRANIH JEZIKA

U okviru  „Škole stranih jezika“  Centra za mlade INPUT  biće organizovane sljedeće vrste kurseva:

 • opšti kursevi,
 • specijalistički kursevi, kao i
 • “on-line” kursevi  stranih jezika.

Nastava će se obavljati po zvanično priznatim i kvalitetnim programima. Učenje će biti bazirano na komunikativnom pristupu i od samog početka kursa podsticaće se aktivna komunikacija na stranom jeziku. U nastavi će se koristiti odgovarajući didaktički materijali, kao i originalni udžbenici prilagođeni vrsti kursa.

Kvalitetnu, zanimljivu, zabavnu i interaktivnu nastavu će provoditi diplomirani profesori sa dugogodišnjim iskustvom čiju stručnost i dostignuti kvalitet potvrđuje prosječna ocjena naših polaznika na prethodnim ciklusima Škole jezika od 4,7 od mogućih 5,0.

OPŠTI KURSEVI STRANIH JEZIKA

Opšti kursevi će pokrivati različite nivoe znanja stranih jezika u skladu s Evropskim niovima poznavanja stranih jezika (A1, A2; B1, B2; C1 i C2), i to za:

 • Engleski,
 • Njemački,
 • Turski,
 • Francuski,
 • Znakovni

Opšti kursevi stranih jezika biće organizovani za dvije starosne grupe, i to:

 • omladina od 10 do 15 godina starosti, kao i za
 • mlade i odrasle od 15 godina starosti.

SPECIJALISTIČKI KURSEVI STRANIH JEZIKA

Zainteresovani polaznici specijalističkih kurseva, u zavisnosti od individualnih potreba, imaju mogućnost pohađanja:

 • poslovno – pravnog engleskog jezika – (nivoi: B1, B2, C1 i C2), kao i
 • medicinskog njemačkog jezika – (nivoi: B1, B2, C1 i C2).

“ON-LINE” KURSEVI  STRANIH JEZIKA

Zbog velikog interesovanja polaznika izvan Zenice ,  zainteresovani imaju mogućnost učenja stranih jezika “na daljinu”, odnosno opciju  “on-line” učenja sa našim iskusnim profesorima za:

 • Engleski jezik (svi nivoi: A1, A2; B1, B2; C1 i C2),
 • Njemački jezik (svi nivoi: A1, A2; B1, B2; C1 i C2),
 • Turski jezik (svi nivoi: A1, A2; B1, B2; C1 i C2) i
 • Francuski jezik (svi nivoi: A1, A2; B1, B2; C1 i C2)

 

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi polaznika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

DOBITI OD KURSA

 • Kvalifikovani i stručni predavači;
 • Male grupe polaznika;
 • Korištenje savremenih metoda učenja;
 • Redovna testiranja i ocjena napretka;
 • Prijatna radna atmosfera;
 • Aktivno učešće polaznika u samom procesu učenja;
 • Kreativni časovi prilagođeni potrebama polaznika, kao i
 • Mogućnost učešća u studijskim posjetama i praktičnoj primjeni jezika

ROK ZA PRIJAVE I POČETAK KURSA

Trajanje kursa je  4 mjeseca.

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način:

E-mail: info@inputcentar.com
Kontakt telefon: 061/766-532