SRETAN MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA

colourful-volunteer-vector
Danas je Međunarodni dan volontera koji je proglasila opća skupština Ujedinjenih naroda još 17. decembra 1985. godine. Od tada se svake godine 5. decembra obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Dobrovoljni rad (ili francuska posuđenica volonterstvo, volontarijat) je rad osobe koja obavlja posao za dobrobit drugih bez finansijske naknade. Najčešća vrsta dobrovoljnog rada je sudjelovanje u aktivnostima nevladinih organizacija pojedinačno ili kao dio dobrovoljnog društva ili dobrovoljne skupine. Razlozi za uključenje u dobrovoljni rad su obično moralne prirode i zavise o individualnim pristupu sistemu vrijednosti. Uključuje se uglavnom radi pružanja pomoći drugim ljudima, kako bi se promijenio svijet koji ih okružuje na bolje.

Svim volonterima Centra za mlade INPUT, a i ostalim volonterima u BIH i širom svijeta  želimo sretan dan volontera.

INPUT tim