Treća generacije Škole programiranja – CoderDojo

programeri mali

Centar za mlade INPUT u  saradnji sa Bit Alijansaje organizovao besplatnu Školu programiranja – Coder Dojo dosada tri generacije polaznika oko 220 polaznika što je uspjeh za sve nas da smo uspjeli edukovati djecu i mlade iz oblasti web programiranja (HTML/CSS).

Zahvaljujemo se kompaniji Atlantbh iz Sarajeva koja nam je donirala 4 polovna računara koje ćemo koristiti za dalje edukacije Škole programiranja – Coder Dojo.
#INPUT #BItAlijansa #Atlnatbh #programiranje #djeca #mladisuzakon