U INPUT-u održana prezentacija projekata “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH” – IOM

slika4

U okviru projekta “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini” koje organizuje IOM Bosnia and Herzegovina u Centru za mlade INPUT je održana prezentacija tri projekata koje su prezentovali mladi iz mjesnih zajednica Grada Zenice” projektnoj komisiji. Projektnu komsiju su sačinjavali: Samir Purić​, Adi Salcinovic​ i Mirza Sikirić​. Pomenuti projekat sprovodi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

U okviru projekta “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini” koje organizuje IOM Bosnia and…

Posted by Centar za mlade INPUT on 20. veljače 2018

Blog Attachment