Upis na kurs AutoCad

naslovna

Izrada 2D crteža i 3D modela, vizualizacija i animacija postali su sastavni dio svakog projekta. Potreba za AutoCAD specijalistima vrlo je velika u većini modernih firmi koje se bave projektovanjem, proizvodnjom, planiranjem… Korištenje računara za izradu tehničke i proizvodne dokumentacije kao i građevinskih planova, nacrta i sl. smatra se zahtjevnijim projektantskim zadatkom koji je zbog toga povjeren malobrojnim CAD stručnjacima. Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za samostalan rad u poslovima izrade i ažuriranja tehničke dokumentacije koja se koristi kao dio projekta, radioničkog ili izvedbenog plana u industriji, izrade planova gradnje i nacrta u građevinarstvu te crtanja električnih shema i blok dijagrama.

Kurs je namjenjen polaznicima koji nemaju prethodna iskustva iz AutoCad-a , ali je napravljan tako da prirodno i logički slijedi korake u izradi ove vrste crteža. Ovo omogućava polaznicima da lakše razumiju sadržaje koji im se prezentiraju, te da brzo i lako savladaju planirano AutoCad gradivo. Po završetku kraćih teoretskih prezentacija polaznici će imati priliku da odmah praktično isprobaju sve teoretski obrađene alate i tehnike korištenja AutoCad alata. Nakon kompletiranja ovog opsežnog bazičnog kursa AutoCAD-a, polaznici će biti u mogućnosti da koriste alate za crtanje i uređivanje, organizuju objekte u slojevima (layer-ima), dodaju tekst i osnovne dimenzije, te pripreme dokument za štampu (plot-anje).
Početak kursa je planiran 11.04.2019. u 17:00h

PRIJAVITI SE MOŽETE PUTEM OBRASCA

Teme kursa:

1. Razumijevanje radnog prostora i izgleda AutoCAD aplikacije
2. Upotreba osnovnih alata za crtanje, uređivanje i pregledanje
3. Organizacija objekata koji se crtaju u layer-e
4. Umetanje ponovno iskoristivih simbola (blokova)
5. Priprema plotanja layout-a
6. Dodavanje teksta, rešetki i dimenzija
7. Upotreba naprednijih tehnika uređivanja i konstrukcije
8. Kreiranja lokalnih i globalnih blokova
9. Podešavanje layer-a, stilova i template-a

Predznanje: osnove rada na računaru.

Trajanje: 30 časova ( 6 sedmica).

Kurs je uz određenu participaciju

Sve dodatne informacije putem maila: info@inputcentar.com ili na 061/441-279.

Blog Attachment