Upis na kurs SOLIDWORKS

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na Solidworks kurs.

SolidWorks kurs spada u modernije CAD kurseve za 3D modeliranje i prevashodno je namenjen inženjerima mašinstva. Po završetku SolidWorks kursa kandidati će biti osposobljeni za izradu 3D modela djelova i sklopova, kao i izradu tehničke dokumentacije za izradu istih.
Nauči najpopularniji program za inžinjere i dizajnere.
PRIJAVITI SE MOŽETE PUTEM
OBRASCA

Na kursu će se obrađivati osnove i to:
1. Uvod u SolidWorks i pregled interfejsa programa

2. Izrada skica (sketch)
3. Kreiranje jednostavnih tačaka
4. Tehnike viuzelizacije
5. Patterning (matrice, šabloni)
6. Rotacioni oblici (Revolved Features)
7. Tankozidni modeli (Shelling) i orebrenja (Ribs)
8. Modifikacije  modela
9. Konfiguracije djelova
10. Izrada tehničke dokumentacije
11. Sklopovi

Neophodna oprema
Laptop sa instaliranim programskim paketom SolidWorks 2014 (min. 2013) i USB miš za laptop (instalacija SolidWorks moguća i u toku prvog časa kursa).

Broj časova: 50
Trajanje jednog časa: 45 minuta

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Sve dodatne informacije na 061/766-532.