Volontiranjem do ljepše budućnosti u BiH

U Sarajevu je juče održana konferencija o jačanju volonterskog rada pod nazivom „Volonterizam u BiH – zakoni i prakse”. Na ovoj konferenciji prisustvao je i predsjednik INPUT- a, Adi Salčinović. Jedan od panelista o volonterskom radu u BiH, odnosno na području Brčko distrikta, na ovoj konferenciji bio je i direktor Omladinskog centra Vermont, Damir Radenković kao primjer jedne jako uspješne organizacije. On je sa prisutnima podijelio iskustva koja je stekao tokom dvadeset dvije godine rada organizacije, ali takođe i prepreke sa kojima se u ovoj oblasti tokom dugogodišnjeg rada suočava. O volonterskom radu u BiH ispred OCD našli su se i predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT i Omladinskog komunikativnog centra iz Banja Luke.

Cilj konferencije i razlog za okupljanje predstavnika vladinog i nevladinog sektora Bosne i Hercegovine je predstavljanje i razmjena iskustava dva pomenuta sektora o volonterizmu u našoj zemlji, naglašavanje uočenih problema u primjeni zakona o volonterskom radu u praksi, te pokretanje konstruktivnog dijaloga između predstavnika nevladinog i vladinog sektora o prevazilaženju tih problema. Tokom konferencije radilo se i na identifikaciji zajedničkih problema koji bi se u budućnosti trebali zastupati.

Na ovom događaju našao se veliki broj predstavnika nevladinih organizacija, institucija vlasti, međunarodnih i domaćih organizacija aktivnih u oblasti volonterskog rada u Bosni i Hercegovini, a organizator iste je nevladina organizacija Vijeće Bosne i Hercegovine, u okviru podrške TACSO projekta u Bosni i Hercegovini.

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.500398630107822.1073741854.456763384471347″ width=”650″/]