Vršnjačko nasilje: šta je i kako se boriti protiv njega?

Šta je zapravo vršnjačko nasilje i kako se boriti protiv njega ukoliko si u ulozi žrtve ili svjedoka vršnjačkog nasilja?