Web programiranje


Na jednostavan i zabavan način nauči kako napraviti web stranicu za vrlo kratko vrijeme. Ukoliko si srednjoškolac/srednjoškolka ili student/ica prve godine fakulteta, nauči da napraviš svoju web stranicu te iskoristi stečeno znanje i svoju kreativnost za daljni razvoj svojih IT vještina. 

Opis kursa:

Tokom pohađanja ovog kursa, koji će biti baziran na uvod u HTML i CSS, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima za rad u pomenutim jezicima, počevši od najosnovnijih pojmova koji će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o HTML-u i CSS-u. Razumijevanjem ovih jezika naučićete kako funkcioniše web i steći informatičku pismenost koja spada među najtraženija znanja 21. vijeka.

Bez obzira da li ste početnik ili već posjedujete predznanje, HTML i CSS kurs će vam pružiti kao odlična podloga za učenje PHPa, JavaScript-a i drugih naprednih programskih jezika koji se koriste na webu. Drugim riječima, upoznavanjem sa jezicima koji predstavljaju osnovu modernog weba, znatno ćete sebi olakšati svaki naredni korak ka usavršavanju IT znanja i otvaranju novih profesionalnih mogućnosti. Kada ovladate HTML-om i CSS-om, bićete u mogućnosti da kreirate web aplikacije, ili da kroz kod prilagođavate i održavate sadržaj na već formiranim sajtovima. 

Cilj kursa: Svaki polaznik će na kraju kursa imati svoju web stranicu koju je razvio u toku trajanja kursa.

 

Početak kursa: 09.01.2016. | Trajanje: 3 sedmice (12 h)

Trajanje kursa:
Kurs počinje 09. januara,a završava 30.januara i traje 12 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 5. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.